8. tétel

Mivel a bölcsődés gyermekek természetes megnyilvánulási formái a mozgás és a játék, ezért a fejlesztést ezen az alapon lehet megvalósítani.

A kisgyermekek fejlődési sajátosságait figyelembe véve a  program az alkotó játékokra épül. Ez a 0-3 éves korig tartó időszak a szenzomotoros fejlődés korszaka, amikor is tapintás, tapasztalás, cselekvés, mozgás útján szerzi a gyermek ismereteit. Minden hat rá, ami vele történik, amit csinálhat. A különböző tevékenységek közben fejlődik a kisgyermekek kézügyessége, manipulációja, szépérzéke. Egy-egy alkotásban ötleteit megvalósíthatja, ez sikerélményt, önbizalmat ad, ami hozzájárul a pozitív én-tudat kialakításához. Nagy szüksége van a kisgyermeknek a "de jó, én már ezt is tudom" érzés megerősítésére. Az alkotó tevékenységekhez nagyon jól kapcsolhatók a mondókák, versikék, énekek mesék. Minden tevékenység elősegíti a kisgyermek fejlődését, (spontán fejlesztés) a szabályok, magatartási normák megismerését és elsajátítását. Bölcsődés korban ennek kerete a játék.

 

A játék színterei:

- mese, vers;

- mozgásos játékok;

- alkotó tevékenységek;

-ének, zene, tánc;

 

mozgás a bölcsõdei élet elengedhetetlen feltétele. 

Mozgásos játékok

A természeti tényezőknek (levegő, napfény, víz) nagy szerepük van a kisgyermek általános ellenálló képességének fokozásában, a testmozgással együtt segítik a gyermek fejlődését. A mozgáskultúra fejlesztése segíti a térben és időben való tájékozódást, a helyzetfelismerést, az alkalmazkodás képességét, valamint egyéb fontos személyiségjegyek kialakulását. A különböző mozgások elsajátításának folyamatát a gyermek mozgástapasztalatára kell építeni.

Feladat:

megteremteni a lehetőséget új tapasztalatok szerzésére, ötleteket adni, biztatás,segítése a kisgyermeknek.

 

Mese, vers

A  versnek  a  ritmusa, a  mesének  elsősorban  a  tartalma  hat  az  érzelmeken  keresztül  a  személyiségre. Bensőséges  kommunikációs  helyzet  a  verselés, mesélés, könyvnézegetés. Olyan  ismeretekre  tehet  szert  a  gyermek, amelyekre  más  helyzetekben  nincs  lehetősége. A megismerő, alkotó tevékenységek közben kisgyermekek beszédfejlődésének elősegítése folyik. Fontos, hogy a gondozónők beszéde tiszta, érthető, helyesen hangsúlyozott, választékos legyen. Nagy szerepet tulajdonítanak annak, hogy a mozgással kísért mondókák, versikék énekek naponta többször is, a helyzethez illően szerepeljenek

 

 

Ének, zene, tánc

A kicsinyek zenei nevelésének az a feladata, hogy a gyermek mozgását a zene ritmikus lüktetésére harmonikussá tegye, serkentse a gyermeket arra, hogy az éneklést, a dal hanglejtését, szövegét utánozni kívánja – tehát az éneklési készséget alapfokon fejlessze és  a gyermek zene iránti érdeklődését felkeltse. Ennek eszköze az életkornak megfelelően összeválogatott ritmikus mondóka- és dalanyag, amit a gondozónő tisztán, szép szövegkiejtéssel, hangulatosan mond el illetve énekel.

A hangsúlyos és hangsúlytalan részeinek váltakozása mozgásra készteti a gyermeket: mozdulatai az ismétlődő ütem utánzásával, a lüktetés lendülete által rendezettebbé és egyben felszabadultabbá válnak

 

Alvásigény:alvasos.jpg

  • 0-3 hónapos korig: 16-20 óra naponta

  • 3-12 hónapos korig: 11-16 óra naponta

  • 1-3 éves korig: 12-13 óra naponta

  • A gyermeknek fontos, hogy mindig ugyanabban az időben aludjon.

  • Alakítsunk ki állandó alvásrituálét, ezek megnyugtatják a gyermeket.

A szobatisztaság kialakulása. A szobatisztaság alakulása és összefüggése a gyermek érzelmi-, szociális- és énfejlődésével. A mechanikus szoktatás módszerének, és a szobatisztaság sürgetésének, erőszakolásának káros következményei lehetnek.

A bizalom jele, ha egy-két siker után nem adnak rá pelenkát, de ez csak akkor jó, ha bizalmat érez és nem sürgetést. Nagyon vigyázni kell ezzel, mert kudarcnak élheti meg, ha nem tud megfelelni ennek a bizalomnak.