8. tétel

 

 

8. feladat

Ön részt vesz a gyakorlaton lévő ápolási asszisztens tanulók oktatásában. Mai napi feladata a

vizitekkel, konzíliumokkal kapcsolatos ismeretek átadása. Tartsa meg előadását!

Előadása során térjen ki a következőkre:

a vizitek fajtái

az orvosi vizit célja

az orvosi vizit előkészítésének ápolói feladatai

az orvosi vizithez szükséges eszközök (vizittálca)

az ápoló feladatai a vizit alatt és a vizit után

az ápolási vizit lényege és célja

az ápoló vizittel kapcsolatos dokumentációs feladatai

 

 

Vizit: Látogatás.

Ilyenkor az orvos meghallgatja a beteg panaszát, elvégzi a szükséges vizsgálatokat, megtervezi a kiegészítő vizsgálatokat, a beteg állapotának megfelelően a kezelést, és a gyógyszerelést megszabja. A vizit a betegekkel való foglalkozásnak a legfontosabb mozzanata. Ilyenkor látjuk a beteget és látjuk az állapotváltozásokat is. A viziten döntenek a változásokról, a vizsgálatokról, ha látják, hogy az a terápia nem volt eléggé eredményes, akkor változtatnak, vagy ha a kivizsgálás nem volt eléggé kimerítő, akkor újabb vizsgálatokat írnak elő. Az orvosnak a vizit előtt minden eseményről tudnia kell. Ezeket az információkat az ápolónőtől szerzi be. A reggeli teendők elvégzése után egy perccel az orvos beesik és megkérdezi az ápolónőt, hogy mi újság. Ilyenkor az ápolónőnek készen kell állnia az információátadásra, az előző délután, vagy éjszaka történtekről, ha a beteg állapotában valamilyen változás történt. Az orvosnak nem a viziten kell megtudnia, hogy a beteggel valamilyen probléma volt az éjszaka, hanem neki már előtte tájékozódni kell az esetleges történésekről. Erre az ápolónőnek is készülnie kell, hogy mindent tudjon a betegről, és a betegeket is elő kell készítenie a vizitre.

 

A vizit rendjéhez szükséges tényezők, eszközök:

A zavartalan lebonyolításhoz szükséges, hogy a vizit minden nap közel azonos időben történjen, ez az osztály munkarendjének stabilitásához is szükséges.

a vizit idejét úgy kell meghatározni, hogy ne zavarja a betegek egyéb ellátását, pl. fürdetés, kezelés, látogatás, vizsgálati anyagok levételét, vagy a délutáni pihenőt.

A vizit előtt el kell végezni az ápolási teendőket, hajnalban ébresztő, hőmérőzést, egyéb vizsgálatokat, vizelet, széklet, tisztálkodást, ágyazást, takarítást, gyógyszerelést, reggeli, és ezután a nagyvizit következik. A vizsgálatok elvégzése azért is szükséges, hogy a változásokról az orvosnak jelentést tudjon tenni. Láz, vérnyomás változása, hogy aludt a beteg. Fontos, pl. hogy egy súlyos tüdőgyulladásos betegnek volt-e láza az éjszaka.

a vizithez alkalmanként szükségesek vizsgálati eszközök, melyeket a beteg ágyához oda kell készíteni. Ha nincsenek ott, és akkor szaladgál a nővér az eszközökért akkor a vizit veszít a tekintélyéből a beteg előtt, ha azt látja, hogy mindenki csak szaladgál.

Egy vizittálcára kell készíteni: vérnyomásmérő, lámpa, reflexkalapács, törülköző- szappan, de sebészeten ma már kellene lennie adagolónak és papírtörlőnek, jegyzetfüzet, írószer, és az osztály jellegétől függően lehet gyógyszertálca, injekciós tű, fertőtlenítőszer, vatta, karleszorító, lepedő. A viziten minden orvosi utasítást le kell jegyezni, egyébként összecserélés történhet, ami igen nagy probléma. Nagy figyelmet és gyors felfogást igényel, mert az orvos nem fogja többször elmondani, mert nem azzal van elfoglalva, hogy a nővérke hallotta-e az utasítást és le tudta-e írni, hanem a nővérnek kell nagyon odafigyelni és azonnal leírni az orvosi utasítást. Milyen vizsgálatokat rendel el az orvos, és milyen további utasítások vonatkoznak a betegre. Nem lehet elsiklani a dolog fölött, hogy majd megjegyzem, hanem azonnal mindent le kell jegyezni. Az ott elhangzottakat a vizit után teljesíteni kell, és nem adjuk át más személynek a végrehajtást, mert az a tévedés forrása lehet. A viziten kapott utasítások végrehajtásáért mindig a vizitelő ápolónő a felelős.

 

Vizitek fajtái:

  1. Osztályos vizit. A kezelő orvos, vagy osztályos orvos végzi. Az orvos az ápolónő segítségével tájékozódik a beteg állapotáról, a változásokról, ellenőrzi a korábbi vagy előző utasításokat és azok eredményeit, és ha kell, újakat rendel el. Itt végzik a legszükségesebb kezeléseket pl. az intravénás, vagy intramusculáris injekció beadását. Az ilyen alkalmakat is fel lehet használni a beteg egészséges életmódra nevelésére, különböző tanácsokat adni a betegségével kapcsolatban.
    Megelőzi az osztályvezető főorvosi vizitet.

 

  1. Osztályvezető főorvosi vizit. Az előző vizit alapján az orvos tájékoztatja az osztályvezető főorvost a beteg állapotáról, a további kezelésekről, vizsgálatokról, ezen a viziten nem a beteg előtt beszélik meg a betegséget, itt csak a legszűkebb megbeszélést tartják. Pl. egy szövettani vizsgálat eredményét már a vizit előtt megbeszélik és a beteg előtt csak a további kezelések eredményét mondják el a betegnek. Nem mindenki előtt mondják el a betegnek az eredményt, hanem csak a további kezelések szükségességét közlik. Az eredményt a beteggel külön elbeszélgetve közlik.

 

  1. Ügyeletes orvosi vizit. Általában munkaszüneti napon, amikor több osztály tartozik egy orvos felügyelete alá. Azért szükséges, hogy a folyamatos betegellátás biztosítva legyen. Ilyenkor fokozott gonddal kell vizitelni, mert kevesebb az orvos és az ápoló és fokozott az egyéni felelősség is. A betegeknek szüksége van arra, hogy tudják, akkor is megkapják a szükséges kezelést, ápolást.

 

  1. Konzílium. Ez egy orvosi tanácskozás, a beteg bajának és kezelésének megállapítása céljából. A betegellátás minden lépcsőfokán létezik konzílium, pl. még járóbeteg rendelőkben is. Háziorvos elküldi a beteget belgyógyászati vizsgálatra, laborvizsgálatra, a diagnózis javaslatával, a belgyógyász visszaküldi az ő javaslatát. A konzíliumhoz is elő kell készíteni bizonyos dolgokat. Lényeges, hogy ott legyen a beteg, és az összes dokumentációja. Ami ekkor történt vele, esetleg évekkel ezelőtti beavatkozásokról, betegségekről, kezelésekről, kivizsgálásokról. És a vizsgálat alapján tesznek javaslatot a további kezelésekre, amit be kell tenni a beteg kórlapjába. Ápolónak is fel kell készülni, konzíliumra, mert nem mindenki tudja, a szükséges vizsgálatok kellékeit, vagy menetét, mert lehet, hogy az orvos más osztályról érkezik. Előzőleg tájékozódni kell az adott osztályról, vagy a protokollból, hogy a szükséges vizsgálathoz milyen eszközök szükségesek. Oda kell készíteni a vizsgáló asztalra a vizsgáló szobába, ezután a beteget odakísérjük, a megfelelő testhelyzetbe hozzuk és a kellő műszereket igény szerint az orvosnak odaadjuk.  Minden beteget az erre kijelölt helységben vizsgálnak meg. A beteg a saját baját is súlyosabbnak érzi, ha konzíliumot hívnak össze, ezért idegesebb, szorongóbb. Ilyenkor a nővér a hatáskörében megtehető felvilágosítást megadhatja, a beteget megnyugtatja egy-két kedves szóval. Milyen beavatkozás lesz, kell-e tartani tőle, mennyi ideig fog tartani, mennyire lesz fájdalmas, és biztosítani kell arról, hogy a nővér ott lesz és segíteni fog, hogy minél kevesebb kellemetlensége legyen.
    Ezután a történteket dokumentálják, és az osztály végrehajtja az ott elhangzott utasításokat.

 

A kórházi munkarend:

Minden kórház és minden osztály egy meghatározott munkarend szerint dolgozik, hogy zavartalan legyen a betegellátás. Ezt az intézmények munkarendje szabja meg. Meg kell a betegtől is követelni és nekünk is be kell tartani.
Az ápolónők általában 3 műszakban dolgoznak a folyamatos betegellátás érdekében. Ettől lehet eltérés, van ahol 12 óráznak az ápolónők. De ezt mindig az intézmény szabja meg. A műszakok között ún. ölelkezési idő van. Műszakkezdés előtt fél órával az osztályátadás miatt. Az osztályátadás mindig szóban és írásban történik. Általában a beteg ágyánál, az osztályátadó napló segítségével, amiben rögzítik, hogy aznap kivel mi történt. Nem minden műszak egyforma, mert minden műszakban más-más a munkafolyamatok elosztása. A délelőtti műszakokban sokkal több feladat van.

 

Délelőttös műszak. 6-14-ig. Osztály átadás-átvétel, írásban és szóban. Hőmérőzés, pulzusvizsgálat, széklet vizelet feltüntetése, mosdatás, vizeletmérés vérvétel, gyomorsav vizsgálat előkészítése, reggeli, gyógyszer, injekció, vizsgálatokon részvétel, vizit, és a vizit utasításainak végrehajtása, adminisztrációs feladatok elvégzése, ápolási lapok lezárása, aláírása, osztály átadása.

 

Délutános műszak: 14-22-ig. Osztály átadása írásban és szóban. Ezután a délutáni csend biztosítása, 14-16-ig. Ezalatt előkészítés a következő napi vizsgálatokhoz, ápolási eszközök rendbetétele, hőmérőzés, pulzusszámolás, vacsoráztatás, segítkezés a vacsoránál, esti gyógyszerosztás, injekciózás, szükség szerint előkészítés a következő napi vizsgálatokhoz, az adott vizsgálathoz tudni kell, hogy milyen előkészületek szükségesek. Beöntés, vagy kellő gyógyszerek beadása. Vizithez készülődés, és azon való részvétel, majd az adminisztráció, ápolási lapok lezárása. Osztályátadás írásban és szóban.

 

Éjszakai műszak: 22-06-ig. Osztály átadása írásban és szóban. Rendelt gyógyszerek beadása, altatók, fájdalomcsillapítók, hashajtók. A beteg állapotának ellenőrzése, a nyugalom, pihenés biztosítása, a beteg számára. Villanyoltás után tilos a hangos beszéd, rádiózás, stb. A nővér előkészít a reggeli mosdatásokhoz, vizsgálatokhoz, vérvételhez szükséges csövek felcímkézése, papírok kitöltése, beöntésekhez szükséges eszközök előkészítése. Vizeletgyűjtés mérése. Széklet, köpet laborvizsgálatra előkészítése. A vizsgálatoknál használt eszközök fertőtlenítése. Reggel osztály átadása írásban és szóban.

 

Fontos, hogy a munkakezdés ne történjen túl korán, hogy a beteg tudjon pihenni.

Vizit alatt követeljük meg a fegyelmet a betegtől és a munkatársaktól is. Egymást ne zavarjuk és a betegek sem egymást. A betegek nem ágyhoz kötöttek. Az állapotuktól függően biztosítani kell és lehet számukra a mozgást, az ebédlőben való étkezést, vagy szabad levegőt. A betegnél meg lehet engedni a másokat nem zavaró rádiózást, szórakozást, beszélgetést.

 

Látogatás: Szabadabb, mint egykor volt, csak az osztály munkáját ne zavarja. Világosítsuk fel a beteget, hogy ha lehet ne jöjjön egyszerre 2 látogatónál több, inkább beszéljék meg, hogy ki mikor látogatja. 14 év alatti gyermek nem látogathat. Súlyos beteget csak rövid ideig látogathatnak, hogy ne fárasszák ki. Ne hozzanak a beteg számára tiltott élelmet, szeszesitalt, és olyat ami a kórház tisztaságát gátolja. Figyelmeztessük, hogy a látogatók ne üljenek a beteg ágyára.