2, tétel

 

2. feladat

Az osztályvezető főnővér arra kéri, hogy az ápolási tervek tökéletesítése érdekében belső

továbbképzésen tartson előadást az ápolási modellekről. Tartsa meg előadását!

Előadásában térjen ki a következőkre:

az ápolás története

az ápolási modellek alkalmazása nyújtotta előnyök

az ápolási modellek: Peplau, Orlando, Henderson, Rogers, King, Orem, Neumann, Roy,

Roper

az ápolás önálló funkciói és területei

 

Az ápolás története

Az ápolás egyidős az emberiséggel

Történelem előtti idők-régészeti leletek-életmód, betegség, csonttörések, izületi kopások, szuvas fogak→ fájdalom    koponyalékelés→orvoslás→ápolás

Újkőkor: vadászat, gyűjtögetés átalakul → állattenyésztés, földművelés →letelepedés,fertőzésveszély

    Csontleletek: hiánybetegségek, daganatok, gyulladások,sérülések

Tapasztalat →gyógyító-ápoló tevékenység

Korai civilizációk

Egyiptom: tünetek, diagnózis

Gyógyítás istene:Serapis →serapeinok →itt aludtak a betegek, az ápoló feladata nem derül ki világosan

Papiruszok ápolási folyamatot írnak le(vérmérgezésben szenvedő beteg táplálása, sebek kötözése)

Asszíria, Babilon

Papi „belgyógyász”, világi „sebész”, ápoló-kezelő rend

Beteg választhatott:

*        medicína:növényi, ásványi gyógyszerek,diéta,pihentetés, beöntés, masszázs, kötözések, higiéne →család, ápolók

*        amulett →varázsige →megbocsátás

Korai civilizációk

*        Ókori zsidók:Mózes könyveiben az ápolót megemlítik, de nem tudjuk, mi volt a feladata

*        Ókori India: kiépített kórházrendszer, férfiak ápoltak, sebészek küldték az ápolóhoz a betegeiket.

*        Ókori  görögök, rómaiak: Aszklepiosz→aszklepeionok→pihenés, egészség helyreállítása, fürdők, tornatermek. Ápoló, ha voltak, férfiak lehettek, nőket alacsonyrendűnek tartották, bábák voltak.

*        Hippokratész,Galénosz

*        Kereszténység első századai:

*        új dimenzió→könyörületesség→szegények gondozása, házi ápolás, később kórházak→szerzetesrendek

Középkor

*        Új államok alakultak, kereszténység térhódítása,keresztes hadjáratok→hadi ápolórendek, kórházi lovagrendek

*        Polgári betegápoló rendek→városi kórházak

*        Újkor

*        Lovagrendek, betegápoló szerzetesrendek, városokban kialakult a házi betegápolás.

*        VIII.sz.kórházakban viszontagságos körülmények, ápolás presztizse mélyponton, nem elfogadott szakma

Újkor

*        Tudomány, orvostudomány fejlődése→érdeklődés a jobb ápolás, ápolóképzés iránt

*        FLORENCE NIGHTINGALE (1820-1910)

*        Magyarország

*        Reformkor: Bugát Pál, 1948. márc. 2 éves képzéshez kötött betegápolói hivatás

*        Szabadságharc → Kossuth Zsuzsa

*        1876 tv. Kórházak fejlődése, honvédkórházak rendszerének kiépítése, II. világháborúig

*        1950 szerzetesrendek feloszlatása,eü szakiskolák,szakközépiskolák, főiskola, egyetem

Ápolási modellek
Virginia Henderson

*        Az ápolás legelterjedtebb definícióját V. Henderson fogalmazta meg:

*        Segíteni az egészséges, vagy beteg egyént egészségét megtartó vagy helyreállító, vagy békés halálra irányuló mindazon tevékenységében, melyet maga végezne, ha erejéből, akaratából és tudásából erre telnék.

Felméri az alapvető és az individuális szükségleteket.. A szükségletek kielégítését úgy végzi, hogy a beteg minél előbb visszanyerje függetlenségét, ha kell a család és a környezetében elérhető segítség igénybevételével

*        Henderson modellje a betegre egyénként tekint, aki egész életében jól, korának, körülményeinek és környezetének megfelelő módon, lehető legfüggetlenebbül szeretne élni.

*         A modell 14 szükséglet felmérésén és kielégítésén alapszik, célja a beteg függetlenségének a helyreállítása.

Henderson 14 alapszükséglete

 1. Élettani légzés
 2. A megfelelő táplálkozás
 3. Minden lehetséges kiválasztó működés fenntartása
 4. Mozgás és egészséges testhelyzet
 5. Alvás és pihenés
 6. Megfelelő ruházkodás: öltözés és vetkőzés
 7. Az élettani testhőmérséklet fenntartása
 8. A test tisztán és ápoltan tartása
 9. A környezeti veszélyforrások megszüntetése
 10. Kommunikáció másokkal
 11. A vallásos hit meggyőződés szerinti gyakorlása
 12. Sikerélményt nyújtó feladatok gyakorlása
 13. Különféle, felfrissülést hozó tevékenységek

A normális fejlődéshez és egészséghez szükséges tanulás, felfedezés és a természetes kíváncsiság kielégítése

Dorothea Orem

A beteg önellátással kapcsolatos szükségleteit hangsúlyozó elmélet.

Ápolásfilozófiája:

Az ápolás számára leginkább az ember önellátó tevékenysége, annak az élet és az egészség fenntartása, a betegségből való felépülés és ezek következményeinek leküzdése érdekében történő folyamatos biztosítása és irányítása érdekes. Minden embernek  önellátásra képesnek kell lennie. Az önellátás képességének elvesztése halált okozhat.

A teljes mértékben rokkant egyének esetében a szükséges önellátó képességet néha a nővérek tartják fenn, illetve irányítják azt. Más esetben a nővér néhány, de nem minden ápolási tevékenység elvégzésével, a beteg segítőinek felügyeletével és az önellátásra törekvő egyén tanításával és irányításával segíti a szükséges önellátó képesség megőrzését.

Az egyén minden körülmények között részt a kar venni saját maga ellátásában.??????

Ideális eset: az önellátás joga és képessége is megvan.

Deficit: az önellátásra irányuló igény meghaladja az egyén képességeit

Orem szerinti alapvető emberi szükségletek

 1. Megfelelő mennyiségű levegő bevitelének
 2. Megfelelő folyadékbevitel fenntartása
 3. Megfelelő táplálékfelvétel biztosítása
 4. Salaktalanítási folyamatok rendben tartása
 5. Tevékenykedés és pihenés helyes egyensúlyának fennt.
 6. Egyedüllét és társas kapcsolatok közti egyensúly
 7. Az emberi életet, működőképességet és jóllétet veszélyeztető tényezők elhárítása

Roy-féle adaptációs modell( Callista Roy)

Roy az egészséget a különböző stresszorokhoz való adaptáció funkciójaként értelmezi, melyek eredetüket tekintve fiziológiai, pszichológiai és társadalmi jellegűek lehetnek.  A sikeres adaptáció egyenlő az egészséggel, ennélfogva az ápoló szerepe, hogy asszisztáljon a  betegnek a stresszt okozó tényezőkhöz való alkalmazkodásban. [Modellek Walsh]

Az emberre ható ingereket három csoportba osztja:

*         -  fokális ingerek, melyek közvetlenül érintik az embert

*         - háttér inger, amely a fokális ingerre adott választ negatívan        befolyásolja

*        -reziduális inger, mely az egyén multjából ered, de a jelenben is ható nézet, beállítottság, jellemvonás.

Az ápolás funkciói

ÖNÁLLÓ: azon ápolási tevékenységek, melyeket az ápoló szakmai ismereteit alkalmazva, saját felelősségére, önállóan végez.

NEM ÖNÁLLÓ: azon ápolási tevékenységek, amelyeket az ápoló orvosi utasításra, de önállóan, saját felelősségre végez.

EGYÜTTMŰKÖDŐ: azon tevékenységek, amelyeknél az ápolók segítik a beteget és az orvost a beavatkozások, tevékenységek elvégzésében

önálló

*        Betegmegfigyelés

*        A beteg komfortjának biztosítása

*        Ellenőrzés (beteg, beosztott dolgozó)

*        A beteg pszichés vezetése

*        Egészségnevelés

*        Edukáció

*        Képzés, önképzés

*        Ápoláskutatás

*        Ápolási dokumentáció vezetése

nem önálló

Korábban orvosok végeztek, de újabban az ápolók tevékenységi körébe delegáltak.

*        Vizsgálatok kivitelezése, amelyre az ápoló jogosultságot szerzett

*        Gyógyszerelés, injekciózás, infúzió bekötése és felügyelete

*        Katéterezés

*        Beöntés

*        Mobilizálás

együttműködő

*        Terápiás és diagnosztikus beavatkozásoknál előkészítés, segédkezés, asszisztálás

                punkciók: LP, CV,

                endoszkópos vizsgálatok

                műszeres beavatkozások

 

8.fejezet  Bokor  Nándor könyv