1. tétel

 

1. feladat

Ön részt vesz az ápolási asszisztens tanulók gyakorlati képzésében. Mai előadásának témája

az ápolási folyamat megvalósítása. Tartsa meg előadását!

Előadása a következő szempontok alapján történjen:

az ápolási folyamat definíciója

az ápolási folyamat lépései

problémamegoldás az ápolási folyamatban

adatgyűjtés módszerei

az ápolási dokumentáció

 

Definíciója a WHO szerint Az ápolási folyamat az egyének, családok és/vagy közösségek egészsége érdekében végzett jellegzetes ápolási beavatkozások rendszere. Magában foglalja a tudományos módszerek alkalmazását a beteg vagy kliens, család vagy közösség egészségügyi szükségleteinek meghatározására, a szükségletek kielégítésének tervezését, az ápolási tevékenység megvalósítását és az eredmények értékelését. Az ápolószemélyzet együttműködve az egészségügyi team többi tagjával és a kiszolgált egyénnel vagy csoporttal, meghatározza a célokat, prioritásokat állít fel, meghatározza a szükséges ápolást/gondozást, mozgósítja az erőforrásokat, ezután közvetlenül vagy közvetve ápolási szolgáltatást nyújt. Ezt követően értékeli az eredményeket. Az eredményekből származó információ visszacsatolásként szolgál a változtatásokhoz a további beavatkozásokban, hasonló ápolási/gondozási szituációkban. Ily módon az ápolás egy dinamikus folyamattá válik, amely alkalmas az adaptációra és fejlődésre. Az ápolási folyamat nagy vonalakban négy lépcsőből áll: 

1. Az ápolási szükségletek megállapítása.

2. A tervezés.

3. Az ápolási terv végrehajtása.

4. Értékelés, visszacsatolás.

  Az ápolási szükségletek megállapítása A beteg szükségleteinek megállapítását az információgyűjtés előzi meg. Minden lényeges információt gyűjtsünk össze a beteg múltbeli és jelenlegi egészségi problémáiról, szociális anamnéziséről, napi életmódjáról, szokásairól, mit szeret és mit nem. Az információt a betegtől vagy hozzátartozójától vagy, pl. mentősöktől szerezzük. Ezt a fázist a szisztematikus megfigyelés jellemzi. A megfigyelés kiterjed az egész testre, a beteg fizikális és érzelmi állapotára. Ilyenkor figyelhetünk meg pl. nehézlégzést, perifériás keringési elégtelenséget, zavartságot stb. Ebben a fázisban rögzítjük a kardinális tünetek értékeit is. A tünetek lehetnek: 

· Objektív tünetek. Azokat a tüneteket, amelyeket a betegen kívül más is észlel, objektíveknek nevezzük. Pl. duzzanat, nehézlégzés.

· Szubjektív tünetek. Minden olyan tünetet, amelyet más személy nem észlel, de a beteg tapasztal, szubjektívnek neveznek. Pl. fájdalom, hányinger, félelem.

 

 FELMÉRÉS(ápolási szükségletek megállapítása)

 Módszere: megfigyelés, kommunikáció (önálló áp. tev.)

Megfigyelés a 4 érzékszerv használatával

*        Látás: bőrszín, vizelet, széklet, váladékok, testtartás, járás

*        Hallás: légzés,  köhögés, beszéd

*        Tapintás: bőr turgora, oedéma

*        Szaglás: váladékok, sebek, lehelet

A betegmegfigyelés szempontjai

*        Általános megtekintés: arc, arckifejezés,bőr, nyh, fizikai áll.,tartás, fekvés

*        Kardinális:hőmérséklet, pulzus, RR, légzés

*        Testtájankénti megfigyelés

*        Alapvető szükségletek megfigyelése:

*        alvás, pihenés, mozgás, aktivitás, higiéné, táplálkozás, kiválasztás,folyadékfelvétel,

*        biztonság

*        Érzékelés

*        Fájdalom

*        Testváladékok

*        Tudat

Kommunikáció

*        Direkt

*        Indirekt

Információ

*        Objektív

*        Szubjektív

Ápolási dokumentáció→ápolási anamnézis részében rögzítjük a megfigyelt, mért, megtudott adatokat

A beteg szükségleteinek megállapítása

szükséglet→drive→egészséges ki tudja elégíteni, a betegnek segíteni kell a hiányállapot megszüntetésében.

Maslow-i piramis alapján (lehetnek párhuzamosságok) a prioritások megállapítása (táplálkozás, biztonság)

Tényleges problémák: a beteg közvetlenül észleli, tapasztalja

Lehetséges problémák: valaminek a kockázata (baleset,  felfekvés)

ápolási diagnózis

A beteg problémája: zavar v. veszély a beteg fizikális, pszichés, szociális szükségleteinek egyensúlyában

(étvágytalanság, szájszárazság, nyugtalanság, tachycardia, fájdalom, hányinger, hely- helyzetváltoztatási nehézség, rossz közérzet)

Zavar: ami most van

Veszély: ami az állapotából következik

Befolyásoló tényezők: a beteg kora, neme, betegség típusa, kiterjedése, fizikális állapot,emocionális tényezők, iskolai végzettség

Az ápolási dg. tartalmazza:

*        Problémát

*        Háttérben álló okot

Sérülés nagyfokú kockázata zavartság miatt stb.

Áp. dg. típusai:

*        Aktuális: az ápoló olyan klinikai ítélete, melyet a felmérés során gyűjtött és rendszerezett, szubjektív és objektív adatok igazolnak

*        Kockázati: az ápoló olyan klinikai állapotot fogalmaz meg, amelyben az egyén v. csoport nagyobb mértékben hajlamos a jelzett baj kialakulására, mint mások hasonló helyzetben

Az ápolás megtervezése

Az ápolás tervezése 4 lépcsőből áll:

*        Fontossági sorrend megállapítása

*        Célok meghatározása

*        Ápolási tevékenység megválasztása

*        Az áp. terv leírása, megfogalmazása

Prioritások:

*        Melyik a legsürgősebb? – az életet veszélyeztető

*        Melyik a legfontosabb? – alapvető fizikális igények

*        Szakmai szempontok: - steril, nem steril beavat.

*        Hozzáférhetőség: - előjegyzés

*        Beteg egyéni kívánsága: - a sorrendet együtt állapítjuk meg

ápolási terv

Betegközpontú ápolási elveknek megfelelően a célok kitűzésében a beteg (ha állapota engedi) a családja v. más személy is részt vesz.

A célokat és a várható eredményt bizonyos időtartamra határozunk meg.

*        Rövidtávú : 1-3 nap

*        Középtávú: 3-30 nap

*        Hosszú távú: 30 napon túl

Az ápolási tervek lehetnek:

*        Problémaorientált

*        Napi terv

*        Standard: műtéti előkészítés, postop. áp., újszülött ellátás

Az ápolási terv magában foglalja:

*        A beteg szükségleteinek felmérését

*        Áp. Dg. Prioritások szerint

*        Célok

*        Várható eredmények

*        Ápolási tevékenységek

Az ápolási terv végrehajtása

Áp. Terv. Végrehajtása = áp. Terv. Kivitelezése

Kivitelezés előtt

*        Eszközök számbavétele

*        Ápolási, izoláció, hulladékkezelés eszközeinek előkészítése

*        Kompetencia felmérése

*        Környezet kialakítása

*        beteg előkészítése

*        dokumentálás

Az eredmények értékelése

Az ápolási folyamat értékelése a betegre irányul:

*        Méri a beteg ápolási beavatkozásra adott reakcióját

*        Állapotának a célkitűzéshez mért javulását

Ápolás hatékonyságának mérése.

*        Áp. Cél megvalósulása

*        Ápolásvezetés

*        Kezelőorvos

*        Beteg, hozzátartozó

*        Összehasonlítás standardokkal, más osztály, kórház eredményeivel

Ápolási dokumentáció

A betegellátás folyamatosságát elősegítő, szakszerű, írásbeli kommunikáció.  Az ápolás során előforduló események, adatok, információk átadása az ápolást végzők között.

1997. Évi CLIV. Törvény az egészségügyről

               DOKUMENTUM !!!

Bizonyíték: jogi, szakmai, etikai kérdésekben (ellátók, ellátottak tekintetében)

Ápolás minősége javul

Folyamatos információ

Beteg biztonságérzetének fokozása

Egyértelmű felelősség

Előnye a beteg szempontjából

*        Betegközpontú ápolási lehetőség

*        Beteg egyéni szükségletei, igényei, lehetőségei

*        Egyenrangú partner

*        Beteg felelőssége az eg. megőrzés, megelőzés, gyógyulás terén

*        Biztonságérzetet nyújt

Előnye az ápolók szempontjából

*        Folyamatosan követhető a beteg állapotában bekövetkező változások, intézeten belül információ átadás, visszatérő beteg

*        Ápolástervezésben módszerességet biztosít

*        Formai és tartalmi rendszert biztosít

*        Rögzített a beteg reakciója a beavatkozásokra

*        Dokumentáltak az ápolási műveletek

*        Objektíven megállapítható az ápolói létszám

*        Elemezhetőek a költségek

Előnye az ápolók szempontjából

*        Fokozza az ápolók jogi, etikai, szakmai felelősségérzetét

*        Az ápolás eredményei, hiányosságai bizonyítottá válnak

*        Betegátadás alapja

*        Kommunikációt biztosít az ellátó-team tagjai közt

*        Problémamegoldó megközelítés

*        Ápoláskutatás alapja

*        Segíti az ápoló hallgatókat

RÉSZEI

*        Borítólap

*        Lázlap

*        Folyadéklap

*        Napi ápolási lap

*        Ápolási terv

*        Ápolási zárójelentés

*        Speciálitások

+ folyamatábra, 10. fejezet Bokor Nándor könyv