30. tétel

 

 

Hirtelen fellépő állapotromlás miatt egyik betegét az intenzív osztályra szállítják át.

Magyarázza el az Ön mellé beosztott ápoló tanulónak a betegáthelyezéshez szükséges

előkészítés szempontjait!

A magyarázata során az alábbi szempontokra térjen ki:

 

- a beteg transzportra történő előkészítésének szempontjai

- a beteg biztonság alkalmazása

- a beteg megfigyelésének módszerei

- transzport monitorok alkalmazásának előnyei.

- a transzport negatív hatásai a beteg paramétereire

- az invazív eszközök megfigyelésének feladatai

- az áthelyezéshez szükséges dokumentáció

A beteg transzportra (átszállításra) történő előkészítésének szempontjai:

Az áthelyezés a szakorvos megbeszélése alapján történik.

Az átadó osztály kísérőt biztosít a beteg mellé.

A betegazonosítást a szállítás előtt és szállításkor is el kell végezni.

A beteg átadásának idejét az ápolási dokumentációban jelölni kell és aláírással igazolni

Az átadó orvostól kérhető a beteg stabilizálása, esetleges ellátása, szükséges beavatkozások

elvégzése, melyek a szállításhoz szükségesek,

Minden esetben az átvevőnek meg kell kapnia az összes klinikai részletet beleértve az orvosi,

családi és szociálistörténetet, valamint a teljes klinikai kiértékelést, beleértve az elvégzett

fizikai vizsgálatokat. A legutolsó vizsgálatok-hematológiai, biokémiai, röntgen és MR-leleteit

át kell nézni.Egyeztetni kell a vér készítménnyel, ha menet közben transzfúzióra szorul..

A beteg karszalagján az átvevő osztálynak fel kell tüntetni az átvevő osztály kódját, a beteg

nevét, születési idejét, tajszámát.

Szennyezett, nem beazonosítható karszalag esetén új karszalag felhelyezésére szügséges, a

korábbi betegazonosító adatok jelölésével

szállítása:lehet légi,( repűlő, helikopter)

lehet:földi, megfelelő jármű,megfelelő felszereltség,eszközök, gyógyszerek, monitorok,

lélegeztetők, perfúzorok,stb.

Képzet és gyakorlott személyzet.

-intenzíves szakorvos

-intenzíves vagy mentős szakápoló

-egészégügyben járatos gépész

CPR, ALS, stb

Eszközök:hordágy, rögzíthető legyen, pozicionálható legyen, körbejárható legyen

Csak olyan beteg szállítható, akit legkésőbb a szállítás megkezdéséig stabilizálni lehet ( akár

gyógyszerek akár lélegeztetés vagy egyéb eszköz segítségével).és stabilitása beláthatóan a szállítás

alatt is biztosítható.

-ez alól kivétel, ha a beteg csak a fogadó intézményben stabilizálható és ezt a küldő intézmény

dokumentálta írásban.

-ilyenkor is a szakma szabályainak megfelelően mindent el kell követni a beteg stabilitása

érdekében még indulás előtt. A fogadó korháztól, vagy az írányítástól tanácsot kaphatunk a szállítás

előtti kezelésre és stabilizálásra vonatkozóan.

A beteg biztonság alkalmazása

Ellenörizni és biztosítani kell a szabad légutakat.

-A trachealis intubálás és lélegeztetés kötelező a szállítás előtt, ha bármilyen kétség felmerülne a

lég útak épségével, vagy a megfelelő légzéssel kapcsolatban.

-Intubált beteget normál esetben szedálni és mechanikusan lélegeztetni kell, ha szükséges csak

akkor relaxáljuk, ez esetben a bateget különös gondossággal kell rögzíteni (VM, Stifneck) az

ízületek és gerinc védelme érdekében.

-A belélegzett oxigént artériás oxigén telítettséggel (SaO2), a percventillációt pedig a végkilégzési

széndioxiddal (EtCO2) lehet ellenörizni.

-A mobil lélegeztetőgép beállitása után néhány perccel artériás vérgáz analízist kell végezni indulás

előtt, hogy biztosítva legyen az adekvált gázcsere.A belélegzettgázokat kondicionálni kell hő és

páracserélő (HIME) filter segítségével.

Ha pneumotorax áll fenn, vagy annak valószínűsége, helyben mellkasi drainage-t kell végezni-

-Nem elégséges a detenzionálásra esetleg alkalmazott branule beszúrása.

-A mellkasi drain-csövet nem szabad összecsíptetni, hanem folyamatos 10-20 H2Ocm-es aktív

szíváson kell hagyni.

-Szükség esetén alkalmazható a Bülau-drainage, de ez nem optimális.

-Biztosítani kell a vénás hozzáférhetőséget, minimum két nagyobb átmérőjű vénás kanül (centrális,

vagy perifériás) szükséges.

-Ideális ha a beteg vérnyomását artériás kanülön keresztűl tudjuk folyamatosan követni.

-Amennyiben a beteg instabil haemodinamikával bír, vagy inotrop/presszor gyógyszerelésre szorul,

a kanül indulás előtti behelyezése kötelező.

-Hasonlóan kötelező, ha a beteg magas vérnyomása nehezen uralható, csak folyamatos

vérnyomáscsökkentő gyogyszerekkel lehet csökkenteni tolerábilis tartományba.

-Hypovolémiás betegek nehezen tolerálják a mozgatást, a keringő volumen szállítás előtt közelítse

meg a normál értéket.

-Szükséges lehet a volumen pótlására krisztalloiddal, kolloiddal, vagy vérrel, centrálvénás, vagy

tűdő artériás nyomás monitorozás segítségével.

-Amennyiben inotrop, vagy egyéb vasoaktív gyógyszer szükséges a hemodinamikus státusz

optimalizálásához, akkor ezek adásával kell a beteget stabilizálni, mielőtt az adott osztályt

elhagyná.

-Inotrop gyógyszer csak külön vénás száron adható, nem köthető egybe infúzióval vagy egyéb

bizonytalan sebességgel adagolt készítménnyel.

-Ha a beteg folyamatosan hypotenzív a resuscitációs kísérletek ellenére, nem szabad mozgatni,

amíg állapota nem stabilizálódik.

-A folyamatos vérveszteséget, vagy szepszist azonosítani és kontrolálni kell.

-Amennyiben szükséges nasogasztrikus szondát és hólyag katétert kell bevezetni, és szabad

kifolyást kell biztosítani a gyűjtőtasakhoz.

-Tudatánál lévő beteget folyamatosan tájékoztatni kell a szállításról és egyéb fontosabb

eseményekről.A hozzátartozókat szintén tájékoztatni kell a szállításról, de normál esetben ne

utazzanak a beteggel.

-Indulás előtt kapcsolatba kell lépni a fogadó osztályon kijelölt orvossal vagy nővérrel,

meggyőződni, hogy rendelkedésre áll-e, ágy valamint tájékoztatást kell adni a beteg állapotáról, és a

várható érkezés idejéről.

A beteg megfigyelésének módszerei

Szemrevételezéssel

Ellenörizzük, hogy az összes infúzió müködik-e? Kábelek, nem törtek -e meg ? kanülök nem

csusztak ki? stb

Monitorokkal

EKG, vérnyomás, hőmérséklet stabil ?

Lélegeztetett betegnél, az oxigén telítetség megfelelő-e?stb

Indulás előtti check-lista

segít biztosítani, hogy minden fontos előkészület megtörtént

A beteg kisérő dokumentumok ellenörzése.

Transzport monitorok alkalmazásának előnyei.

Mozgatható, beteggel együtt szállítható, szállítás közben folyamatossan informál,vészjelzést ad a

mért vagy megfigyelt paraméterekről.A szállítás közben esetleg szükséges azonnali beavatkozás

nélkülözhetetlen eszköze.

A funkciónális monitorok ( pl.:lélegeztető) biztosítják az életfunkciók szállítás közbeni fenntartását.

A transzport negatív hatásai a beteg paramétereire

A beteg mozgatása során megterheli a beteget fizikailag és érzelmeileg egyaránt.

--Vázizomzat munkája, kapaszkodás

--Megnő az oxigén igény, fokozódik a légzés

--Megterheli a keringést, nő a vérnyomás, pulzus

--Nő a félelem, a feszültség

--Nő az anyag csere, a hőmérséklet

Az invazív eszközök megfigyelésének feladatai

Kábelek, kanülök, drének, tubusok rongálása megtőrése kicsúszására figyelni kell

Infuziok megfelelően működnek-e?

Az áthelyezéshez szükséges dokumentáció

Szállítási dokumenációnak tartalmaznia kell

➢a beteg neve, címe, születési dátuma, tajszáma.

➢Beutaló korház, egység, és a kapcsolat telefon száma

➢A beutaló orvos neve és telefon száma

➢A fogadó korház, egység és telefonszáma

➢Afogadó orvos neve és telefon száma

➢A kísérő személy neve és státusza

Orvosi összegzés

➢Elsődleges oka a felvételeknek a beutaló egységnél

➢Történet és megelőző történet

➢Operációk és eljárások dátuma

➢Intenzív ápolás alatt elltöltött napok száma

➢Intubálási történet, lélegeztetési támogatás és vér gázok

➢Cardiovasculáris állapot beleértve inotrop és vasopressor követelményeket

➢Gyógyszerek és folyadékok

➢Behelyezett csövek tipusa és a behelyezés időpontja

➢Legújabb leletek/eredmények

Szállítás alatt:

➢EKG, vérnyomás, hőmérséklet, lélegeztetési paraméterek

➢Infúziók és gyógyszerek a szállítás alatt

➢adott folyadékok

➢A beteg állapotáának összefoglalása a szállítás alatt aláírva a kérő orvos által.