20. tétel

 

 

A posztoperatív őrzőbe szakmai látogatás céljából ápolócsoport érkezik. Kérésükre ismertesse

az őrzőben alkalmazott korszerű monitorrendszert, jellemezze a korszerű monitorokkal

szembeni elvárásokat, majd részletezze a szaturáció mérésének és megfigyelésének

módszerét!

 

A monitorrendszer bemutatása során az alábbi szempontokra térjen ki:

•a monitorozás fogalma, célja

•a monitorrendszerek jellemzői (központi-, bed side-, transzport monitor)

•a monitorokkal szembeni elvárások

•riaszthatósági opciók

•a pulzoximetria fogalma, lényege

•a szaturáció mérés helyei

•a szaturáció normál, tolerábilis, illetve intolerábilis értékei

•a szaturáció mérés szabályai

•hibalehetőségek a pulzoximetria során

•a mért értékek dokumentációs követelményei

A monitorozás fogalma, célja

A monitorok olyan elektromos készülékek, amely segítségével az életjelenségek folyamatosan

mérhetők, megfigyelhetők, rögzíthetők és a veszélyt is azonnal képesek jelezni.

A monitorok az intenzív megfigyelést megkönnyítik, folyamatossá teszik.

Nem helyettesítik a tapasztalat éles szemű, szakmailag jól képzett ápoló éberségét, éles szemét,

tudását.

a monitorrendszerek jellemzői (központi-, bed side-, transzport monitor)

➢A központi monitorok: valamennyi a rendszerbe bekapcsolt beteg funkciós értékeit mutatja. A

legfontosabb mérhető értékek az EKG, a pulzus szám, a légzés szám, a hőmérséklet, valamint a

vértelen vagy véres úton mért artériás és vénás nyomás

➢A bed side vagy ágy melleti monitorok a beteg életfontos működéseit a betegágy mellett mutatják,

jelzik. Az intenzív osztályok nélkülözhetetlen eszköze.

➢A transzport vagy mozgatható monitorokat az aktuális mérések helyére tudják vinni és a

használat, mérés után egy másik beteg megfigyeléséhez viszik, transzportálják.pl.mobil röngen

vagy mobil EKG, stb.: A másik fajta monitort a beteg bizonyos ideig viszi magával miközben a

monitor adatokat gyüjt. pl.: a holter 24 órás EKG mérő.

Néhány monitor tipus

EKG monitor

Különböző gyártmányúak, de működési elvük csaknem azonos.

Elektródokat felhelyezzük a betegnek.

R vagy S hullámot jól láthatóan állítjuk be.

Ha már jól működik a onitor, akkor a riasztó (alarm) alsó és felső határait állítjuk be.

A beteg és az elektródák helyzetét gyakran kell ellenőrizni, a hamis riasztások kiküszöbölésére.

Vérnyomás monitor

Az intenzív megfigyelés alapvető része.

Formái:

Vértelen: a vérnyomásmérő mandzsettába kis mikrofont építenek és időnként (2-3 percenként) kis

pumpa felpumpálja a mandzsettát. Határérték túllépése esetén riaszt.

Véres: artériába műanyag kanült ültetnek,ami elektronanométerrel van összekötve. A nanométer és

a kanül közé csapokat helyeznek, hogy időnként a bealvadás elkerülésére átöblíthető legyen a

rendszer.

Vénás nyomás mérése centrális vénában: a keringő vérmennyiségre és a szívműködésre lehet

következtetni.

Légzés monitor

Kis szondát az orr elé erősítenek és a ki és belélegzett levegő áramlását figyeli.

Gépi lélegeztetés megfigyelése

Formái:

Asszisztált: a betegnek spontán légzése még megtartott, a gép a beteg légzését javítja, a légzési

munkát csökkenti.

Kontrollált lélegeztetés: a légzés ritmusát teljesen a gép veszi át.

Lélegeztető készülék lehet:

Nyomás irányított: a be és kilégzést a nyomáskülönbség irányítja.

Volumen irányított: az előírt levegő belélegeztetése után a készülék automatikusan átvált kilégzésre.

Hőmérséklet monitor

Érzékelője egy vékony szonda végére

erősített hőelem.

A végbélen vezetik be, vagy az oesophagusba.

Monitorról olvasható le az érték.

a monitorokkal szembeni elvárások

Az intenzív megfigyelés (határérték tullépésnél vészjelzés) segítése, folyamatos adatgyüjtés a

diagnosztika és a terápia megállapítás számára. Pontosság és megbízható működés alapvető elvárás.

Az ápoló állítja be.

Az ápolónak kell korrigálni az esetleges kis hibákat.

Az ápoló észleli a jeleket, ő riasztja az orvost.

A drága műszerek szakszerűtlen kezeléssel könnyen tönkre mehetnek.

riaszthatósági opciók

A monitorokon a megfigyelt paraméterknél mindenkor az aktuális érték olvasható le. Követelmény,

hogy a megfigyelt paraméterek határértéke beállítható legyen. Alsó és felső érték (melyet a kezelő

orvos határoz meg) átlépésekor a berendezés vészjelzés ad. A vészjeklzésnek elég intenzívnek és

figyelemfelkeltőnek kell lenni.

a pulzoximetria fogalma, lényege

Pulzoximéterrel a vörösvértestekben levő haemoglobin oxigéntelítettségét vizsgálhatjuk.

A készülékek által megjelenített adat egy tapasztalati arányszám.

100% jelzi, hogy valamennyi haemoglobin oxigénkötő helyéhez kapcsolódik oxigén molekula.

Minél alacsonyabb a kijelzett érték, annál kevesebb a haemoglobinhoz kötött oxigén.

A mérés a szöveteken átbocsátott vörös és infravörös fénysugár elnyelődésének detektálásán alapul.

Az elnyelődési adatokból lehet következtetni az oxigén telítettségre.

Oxigén kapacitást csökkentő elváltozások:

Anaemia: jellegzetessége, hogy vérben kicsi a haemoglobin tartalom. OKAI: csökkent haemoglobin

termelés, megnövekedett vvt-szétesés, vérvesztés.

Toxikus anyag: a Hgb a szénmonoxiddal erősebb kötődést ad, ezért a hgb nehezebben disszociál a

sejten belül, nem képes elegendő O2-t szállítani

Többféle algoritmust használnak.

A Nellcor algoritmus a legrégebbi, kitűnően megfelel átlagos felnőtt páciens monitorozására.

Hibája, hogy az algortimus nem tolerálja a páciens mozgását, és az alacsony perfúziót. Ilyen

esetekben mérése nem pontos.

A Masimo SET (signal extraction) algoritmus az elmúlt években jelent meg. Előnye, hogy a kitűnő

szűrőalgoritmusa révén alkalmazható olyan pácienseken, esetekben is, melyeknél más alkalmazások

nem szolgáltatnak megfelelő adatot: tremoros, agitált páciens, "izgő-mozgó" újszülött, alacsony

szöveti perfúzió,

a szaturáció mérés helyei

Az emberi test oxigén szintje a szaturáció. A test és az egyes szervek oxigénnel való telítettsége

szoros összefüggésben áll immunrendszer működésével. Tartós oxigénhiányos állapot (hypoxia)

esetén az immunrendszer meggyengül és különböző fertőzések, betegségek alakulnak ki.

Az oxigén szintet mérhetjük:

•Laboratóriumi mérésnél, kapillárisba vett mintából. Vénás és/vagy artériás minta.

•Folyamatos monitorozásnál pulzoximéterrel, Kéz/láb ujjai, fülek, csecsemőknél lábfej/kézfej.

a szaturáció normál, tolerábilis, illetve intolerábilis értékei:

A normális szaturáció, 96-100%. Ez alatt is lehet normális, de orvosnak kell szólni.

A mérés hibahatára, ± 2-3%.

A szaturáció mérés szabályai

Bemutatkozik, és a vizsgálathoz engedélyt kér a betegtől. (Beteg személyének és autonómiájának

tiszteletben tartása. Eszméletlen betegnél nem szükséges.)

A kiválasztott ujjat a szenzorba helyezi, úgy, hogy az átvilágítás biztosan megtörténjen. A mérés

automatikusan elindul. A korrekt felhelyezés szükséges a pontos méréshez. Tetszőleges ujj választható.

Leolvassa a szaturációt és a pulzusszámot a kijelzőről. A monitor kijelzi a szaturációt, a szaturációs görbét,

illetve a pulzusszámot.

hibalehetőségek a pulzoximetria során

Ellenőrzi a használni kívánt ujj tisztaságát, és szükség esetén megtisztítja azt. Piszkos, kormos, olajos bőrön

át mért szaturáció hamisan alacsony.

Rosszul felhelyezett érzékel ő vagy ad pontos mérést.

Az infra szenzor nem világít, nincs mérés.

Rosszul leolvasott érték. Az ápoló nem dokumentálja

a mért értékek dokumentációs követelményei:

lázlap, észlelőlap, ápolási dokumentáció